فایل های تحقیق کتابداری - صفحه 1

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی

چکیده: از عوامل مهم پیشرفت یک رشته علمی، توان پژوهشی و کیفیت مقاله‌های چاپ شده در سطح ملی و بین المللی است که توانایی رقابت آن رشته را در سطح جهان نشان می دهد. این نوشته به بررسی وضعیت کمّی مقاله‌های منتشر شده به زبان انگلیسی توسط متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی ایران در سطح بین المللی می پردازد. یاف

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل