فایل های تحقیق طب هسته ای - صفحه 1

کاربرد رادیو ایزوتوپ ها ( عناصر رادیواکتیو ) در پزشکی

در پزشکی کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در سه زمینه متمرکز است که عبارتند از تشخیص ، درمان و تحقیق، به عنوان مثال P برای درمان یک نوع بیماری خونی (Polycythema) بکار می رود.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل