فایل های تحقیق نساجی - صفحه 1

گزارش کارآموزی رشته نساجی کارخانه مخمل ریس بازیابان

دانلود گزارش کارآموزی رشته نساجی کارخانه مخمل ریس بازیابان ریسندگی و بافندگی و تکمیل پارچه متراژ گذاری و وزن می شود و بسته به سفارش مشتری تحت عملیات شستشو و پخت و آهار گیری و بعد رنگرزی قرار می گیرد . حال اگر پارچه پنبه ای بود از رنگ های مستقیم و خمی و گوگردی استفاده می کنیم .

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی نساجی کارخانه بافندگی تابان

دانلود گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان | مقدمه گزارش کارآموزی انسان از زمان های بسیار دور ، علاوه بر اینكه با شكار حیوانات می توانست مواد غذایی خود را تأمین كند ، از پوست آنها نیز به عنوان وسیله مناسبی برای گرم نگه داشتن بدن خود استفاده می كرد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نساجی

دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه نقشین یزد در گزارش این کارآموزی سعی شده است تا قسمتهای مختلف کارخانه نقشین یزد مورد بحث و تجربه قرار گیرد و همچنین این کوشش به عمل آمده است تا از ابتدای تولید تا انتهای تولید محصول این کارخانه با معرفی قسمتهای مختلف، نحوه تولید و مشخصات مربوط به دستگاه و چگونگی عملکر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، شرکت تولیدی رضا نخ مشهد شرح عملیات : مواداکریلیک به شکل توtowتوسط ماشین های توبریکروری بریکر تبدیل به فیتیله یا تاپس گردیده که پس از طی پاسا ژهای اول،دوم و سوم و اعمال کشش های مورد نیاز و تبدیل الیاف به الیافی هم محور و موازی و نهایتا با عبور از ماشین فینیش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی رنگرزی چاپ و تکمیل کالای نساجی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی رنگرزی چاپ و تکمیل کالای نساجی واحد طرح و توسعه ریسندگی و بافندگی کاشان مجموعه ای که در پیش رو دارید خلاصه ای از فعالیتهای اینجانب در شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان واحد طرح توسعه و تکمیل می باشد.در این گزارش ابتدا کل مراحل تکمیل به صورت کامل توضیح داده شده و سپ

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی چاپ و تثبیت ابعادی كالا

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی چاپ و تثبیت ابعادی کالا این گزارش کار آموزی در کارخانه تکمیل تهران پایون نوشته شده این کارخانه به طور کلی به فعالیت چاپ و تثبیت ابعادی مشغول می باشد چاپ در این کارخانه با ماشین چاپ ترانسفر صورت می گیرد و عملیات تثبیت برای چاپ ترانسفراگر از نوع Star باشد

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته نساجی بررسی فنی کارخانه صنایع نساجی وکیل

دانلود گزارش کارآموزی رشته نساجی، بررسی فنی کارخانه صنایع نساجی وکیل؛ پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات مکانیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان بجرأت آن را به عنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Structure and mechanics of woven fabrics

This chapter discusses and reviews the fundamental scienceand technology behind fabric structure and mechanics. The chapterintroduces the extent of knowledge regarding fabric deformations, suchas tensile, bending and shearing, and a new kind of testi...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم برای رینگ و رسیدگی اپن اند

مقاله رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم برای رینگ و رسیدگی اپن اند، چکیده: در این مقاله رفتار سایش نخ به ساختار نخ و فاکتور تاب و هم ترازی الیاف در نقطه تماس مالشی بستگی دارد. در مرحله اول نخ ها به صورت مستقیم در دستگاه سایش نخ (با استفاده از یک دوربین با وضوح بالا) معرفی شدند. و سپس رفتار سایش ...

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی