فایل های تحقیق حسابداری - صفحه 1

ترجمه یک بسته کامل برای مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری NTTacPlus® Server

ترجمه یک بسته کامل برای مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری NTTacPlus® Server؛ بانک اطلاعاتی ODBC SQL ( همانند ماکروسافت اکسس یا سرور SQL ) ، که در آن دو جدول وجود دارد ؛ یکی برای حسابهای کاربران و دیگری برای پروفابلهای گروهی . پروفایلهای کاربری شامل پارامترهای حساب می باشد ( تاریخ انقضا کد رمز..

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حسابداری محیط زیست

مقدمه: با توجه به رشدروز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس ، مسئله ی حفاظت از محیط زیست از مهمترین مسائل جوامع بشری مطرح شده است. در عصر حاضر،باتوجه به وجود برخی محدودیت های زیست محیطی به ویژه در تجارت جهانی و تنگ شدن عرصه ی رقابت ، همگان بر این موضوع توافق نظر دارند که مدیران واحدهای تج

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل