فایل های تحقیق سی شارپ - صفحه 1

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ: فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

windows aplication نمونه ای کامل از درایو (سی شارپ)

windows aplication نمونه ای کامل از درایو : با این برنامه میتوان درایوها و محتویات داخل هر درایو در سیستم خود را در محیط سی شارپ مشاهده کرد . فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 8,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مشخص كردن اتصال سیستم به نت (سی شارپ)

مشخص کردن اتصال سیستم به نت : این برنامه به کاربر اعلام میکند که سیستم به نت وصل هست یا خیر. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 8,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه باكس با داشتن چند زیر منو ریاضی،تاریخ،ستاره در سی شارپ

باکس با داشتن چند زیر منو : شامل : ریاضی ( اعداد اول ،فیبونانچی ،معکوس ،فاکتوریل ) تاریخ ( عددی را داده اعلام میکند چندمین روز از چندمین ماه است ) ستاره ( تعداد سط را نوشته ستاره را بصورت مثلث پر شده از ستاره نشان میدهد ). فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در م

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد مقسوم علیه های عدد در سی شارپ

تعداد مقسوم علیه عدد : عدد را وارد کرده، اعلام میکند چه تعداد مقسوم علیه دارد ، و مقسوم علیه ها را نشان میدهد. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 8,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صدا بوسیله فركانس و زمان (سی شارپ)

صدا بوسیله فرکانس و زمان: مقدار فرکانس را به هرتز و زمان را به میلی ثانیه وارد کرده و صدای تولید شده را پخش میکند. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاك كردن سطل آشغال توسط (سی شارپ)

پاک کردن سطل آشغال توسط سی شارپ : با اجرای این برنامه سطل آشغال سیستم با پرسیدن مطمئن هستید پاک میشود. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c#

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c# حاوی سورس و فایل اجرایی | ثبت نام و دریافت اطلاعات دانشجو در سی شارپ , حذف و ویرایش اطلاعات در سی شارپ , مرتب کردن دانشجو بر اساس نمره ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ): 1 - با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید(نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس ) 2 – با انتخاب رکورد مورد نظر و انتخاب دکمه حذف، آن رکورد حذف میشود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی