فایل های تحقیق Matlab - صفحه 1

دانلود برنامه پروژه تشخیص رنگ با متلب

توضیحات: این برنامه رنگ مورد نظر را تشخیص داده و آن را در زمینه سیاه با رنگ سفید جدا میکند. این برنامه شامل سه فایل متلب است که به سه بخش جداگانه تقسیم شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشخیص تومور مغزی با استفاده از پردازش تصویر( شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab )

شبیه سازی مقاله پردازش تصویر تومور مغزی با متلب ، عنوان مقاله شبیه سازی شده: Brain Tumor Segmentation and Its Area Calculation in Brain MR Images using K-Mean Clustering and Fuzzy C-Mean Algorithm

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش تصویری اجرای شبکه عصبی و فازی در نرم افزار متلب

آموزش تصویری اجرای شبکه عصبی و فازی در نرم افزار متلب این فایل از تک تک مراحل اجرای شبکه عصبی مصنوعی و روش اجرای منطق فازی عکس تهیه کرده و در قالب اسلاید تهیه شده است.

قیمت : 8,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب درونیابی لاگرانژ

این فایل شامل کد درونیابی لاگرانژ در متلب بهمراه فایل توضیحات است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل