فایل های تحقیق Visual Basic - صفحه 1

سورس برنامه ارزیابی عبارات محاسباتی به زبان ویژوال بیسیك (VB)

این پروژه با استفاده از نمودار حالت ماشین DFA ، عبارات محاسباتی ریاضی را ارزیابی کرده و صحت و یا اشتباه بودن عبارت را بررسی می کند. این پروژه به زبان ویژوال بیسیك VB طراحی و پیاده سازی شده است.

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل