فایل های تحقیق داستانی - صفحه 1

رمان عشق خزان زده

رمان عشقی و غم انگیز ،داستان خیانت و جدایی :این داستان روایت گر دردها و حقایق تلخ زندگی زنان و دختران جامعه ماست. دخترانی که همین نزدیکی ها در اطراف ما هستند ، نه جایی دور. داستان روایتگر زندگی یک دخترر روستاییست . بیانگر عمق دردی که از نا اگاهی و سطحی نگری آدمها به جانش رخنه میکند.

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل