فایل های تحقیق بورس و کالا - صفحه 1

تجزیه و تحلیل داده های آماری بورس 167 شرکت فعال

تجزیه و تحلیل داده های آماری بورس 167 شرکت فعال به صورت کامل | تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده‌های پانل می‏باشد که با بهره گیری از نرم افزار Eviews انجام شده است.

قیمت : 157,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود صورت های مالی اکسل تمامی شرکت های فعال بورسی

دانلود صورت های مالی اکسل تمامی شرکت های فعال بورسی در قالب فایل اکسل و عضو بورس و ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد بورسی تمامی شرکت های فعال

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ضریب و آزمون های رگرسیون لجستیک

دانلود آزمون های رگرسیون لجستیک در این فایل تمامی آزمون های مربوط به رگرسیون لجستیک توضیح داده شده است.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل