فایل های تحقیق جانور شناسی - صفحه 1

تحقیق زیست جانوری ( جبیر آهوی کویر ایران)

قسمتی از متن: جـِبیر یکی از انواع آهو است که در ایران زندگی می‌کند .جبیر پستانداری علفخوار حلال گوشت و نشخوار کننده است که از نظر رده بندی تا حد خانواده و جنس باآهو در یک شاخه قرار گرفته ولی از نظر گونه با آن متفاوت است جبیر را آهوی کویری نیز می نامند زیرا از جمله پستانداران بزرگ بیابان های خشک مرکز

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل