فایل های تحقیق فرشگاه و خدماتی - صفحه 1

طرح توجیهی تأسیس سنگ فروشی

توضیحات طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی (BP) تأسیس سنگ فروشی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی تآسیس شرکت تبلیغات

توضیحات طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی (BP) تآسیس شرکت تبلیغات که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل