فایل های تحقیق صورت سود و زیان - صفحه 1

صورتهای مالی حسابرسی شده کل شرکتهای بورسی بجز بانک و بیمه سال 96

دانلود صورتهای مالی حسابرسی شده کل شرکتهای بورسی بجز بانک و بیمه در سال 96 به صورت پانل دیتا در قالب فایل اکسل به همراه جزئیات آماده دانلود | داده های ترازنامه,داده های صورت سود و زیان,داده های صورت جریان وجوه نقد,بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صورتهای مالی حسابرسی شده کل شرکتهای بورسی بجز بانک و بیمه 90 تا 96

صورتهای مالی حسابرسی شده کل شرکتهای بورسی بجز بانک و بیمه 90 تا 96 به صورت پانل دیتا در قالب فایل اکسل به همراه جزئیات آماده دانلود | داده های ترازنامه,داده های صورت سود و زیان,داده های صورت جریان وجوه نقد,بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده های کیفیت افشای کل شرکتهای پذیرفته شده و فعال در بورس

دانلود داده های مربوط به کیفیت افشای کل شرکتهای پذیرفته شده و فعال در بورس طی سال های 1382 لغایت 1392 در قالب فایل اکسل به همراه جزئیات کاملا قابل ویرایش آماده دریافت و پرینت می باشد .

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود صورتهای مالی حسابرسی شده کل شرکتهای بورسی سالهای 90 تا 96

دانلود صورتهای مالی حسابرسی شده کل شرکتهای بورسی سالهای 90 تا 96 در قالب فایل اکسل مرتب شده ( پانل دیتا ) | شامل ترازنامه , صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد کلیه شرکت های فعال بورسی

قیمت : 59,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای بورسی سال 1386 تا 1392

صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای بورسی سال 1386 تا 1392 | اکسل صورتهای مالی سود و زیان سال های 1386 تا 1392 کلیه شرکتهای بورسی

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال 1392 شرکتهای پذیرفته شده در بورس

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال 1392 شرکتهای پذیرفته شده در بورس | اکسل صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال 1394 شرکتهای بورسی

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال 1394 شرکتهای بورسی | داده های ارائه شده مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت اصلی (غیرتلفیقی) میباشد .

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال 1393 شرکتهای بورسی

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال 1393 شرکتهای بورسی | دانلود صورتهای مالی شرکتهای بورسی فعال

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده های صورت مالی سود و زیان سال 1383 شرکت های بورسی

داده های صورت مالی سود و زیان سال 1383 شرکت های بورسی بصورت اکسل آماده دانلود می باشد . | لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت اصلی (غیرتلفیقی) میباشد.

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل